HomeActueelPublicatiesCao-geschillencommissies: doekje voor het bloeden of volwaardige rechtsbescherming?

Cao-geschillencommissies: doekje voor het bloeden of volwaardige rechtsbescherming?

Artikel uit Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk, Nummer 2, maart 2019 (TAP 2019/61)

In dit artikel zal ik een schets geven van de verschillende vormen van geschilbeslechting door commissies die in een cao of door cao-partijen in het leven geroepen kunnen worden. De inhoud van dit artikel is deels gebaseerd op de inhoud van juridische literatuur en deels op mijn eigen ervaringen als advocaat, waarbij ik betrokken ben geweest bij geschillen voor dergelijke commissies alsook in de rol van voorzitter van dergelijke commissies. Ik zal hierna een schets geven van verschillende soorten commissies die zijn aan te treffen (par. 1), om vervolgens op een aantal deelaspecten nader in te gaan, te weten: de samenstelling van de commissies (par. 2), de vormgeving van de procedure (par. 3), de uitspraak van de commissie (par. 4) en de betekenis van cao-geschillencommissies (par. 5).

Lees het artikel hier

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen