HomeActueelUitsprakenGeen reden om te twijfelen aan juist beleid in overnamestrijd tussen twee bieders

Geen reden om te twijfelen aan juist beleid in overnamestrijd tussen twee bieders

TMG raakt verzeild in een overnamestrijd tussen Talpa en Mediahuis. De leden van RvB waren niet bereid het fusieprotocol met Mediahuis te ondertekenen, waarna de RvC hen heeft geschorst en het fusieprotocol met Mediahuis ondertekent.
Er wordt een enquêteprocedure gestart door Talpa. De COR TMG voert verweer in deze procedure. De COR dringt er bij TMG op aan geen voorkeur uit te spreken voordat er advies is uitgebracht door de COR. TMG heeft een adviesaanvraag na ondertekening fusieprotocol ingediend bij de COR. De COR heeft ter zitting te kennen gegeven dat hij ten onrechte niet in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen voordat het fusieprotocol met het Consortium is ondertekend. De COR heeft daarom inmiddels op de voet van artikel 26 WOR bij de OK beroep ingesteld tegen dat besluit. Hangende die procedure staat de COR open voor overleg dat er naar verwachting toe zal leiden dat de COR zijn standpunt kan bepalen. (Deze procedure heeft de COR later ingetrokken nadat er goede afspraken met mediahuis zijn gemaakt over het toekomstig beleid.)
De Ondernemingskamer oordeelt dat er geen gegronde redenen zijn om aan een juist beleid en een juiste gang van zaken te twijfelen. Het verzoek van Talpa wordt afgewezen.

Lees hier de gehele uitspraak

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Laat ons u bellen