HomeActueelPublicatiesActuele ontwikkelingen in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht

Actuele ontwikkelingen in het civiele arbeidsrecht en het ambtenarenrecht

Geplaatst in
Sprengers Nieuwsbrief 1-2018

Civiele arbeidsrecht

Uit het regeerakkoord van 2017 volgt dat het nieuwe kabinet een nieuwe balans wil vinden tussen flexibele en vaste arbeidscontracten. Het kabinet spreekt de ambitie uit dat méér mensen aan het werk komen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Daarvoor moet het voor werkgevers aantrekkelijker worden om een vast arbeidscontract aan te gaan. Om dit te realiseren worden in het regeerakkoord wijzigingen in de proeftijd, transitievergoeding, ketenregeling en redenen voor ontslag voorgesteld.

Voorgestelde wijzigingen

  • De proeftijd in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd wordt uitgebreid naar vijf maanden. Dat kan als de werkgever direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbiedt. En bij een contract voor bepaalde tijd van twee jaar of langer wordt de proeftijd maximaal drie maanden.
  • De transitievergoeding is niet pas vanaf twee jaar dienstverband, maar al vanaf dag één verschuldigd. De transitievergoeding bedraagt voor elk jaar dienstverband 1/3e maandsalaris. Dit gaat ook gelden voor de dienstjaren boven de 10 jaar, die nu nog zwaarder wegen in de berekening. De overgangsregeling voor 50-plussers blijft bestaan.
  • Ketenregeling: de periode waarna elkaar opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd van twee naar drie jaar. Werknemers mogen drie jaar (in plaats van twee) in dienst zijn voordat een contract voor onbepaalde tijd moet worden aangeboden Het maximum aantal tijdelijke contracten blijft wél gelijk. De tussenpoos tussen twee opvolgende contracten blijft ook zes maanden. Er komt een ruimere mogelijkheid om in een cao de tussenpoos te verkorten.
  • Er komt een aanvullende grondslag voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst: de cumulatiegrond. Bij een cumulatiegrond kan de rechter bij meerdere ‘niet-voldragen’ ontslaggronden toch de arbeidsovereenkomst ontbinden. Daar staat tegenover dat de rechter in dat geval – bovenop de transitievergoeding – een extra vergoeding kan toekennen van maximaal de helft van de transitievergoeding.
  • De mogelijkheid voor een werkgever om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding wordt verruimd. Kosten aan scholing binnen de eigen organisatie gericht op een andere functie mogen in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Voor de scholing die gericht is op de inzetbaarheid binnen de eigen functie blijft gelden dat die kosten niet op de transitievergoeding in mindering mogen worden gebracht.
  • Bescherming laag betaalde zzp’er: Voor zzp-ers met een laag uurtarief (tussen de 15 en 18 euro per uur) in combinatie met een langere duur van de overeenkomst (langer dan drie maanden) of met een laag uurtarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten zal worden bepaald dat altijd sprake is van een arbeidsovereenkomst en niet van zelfstandigheid.

Het is nu afwachten hoe deze plannen verder vorm gaan krijgen. Op de planning staat dat in het derde kwartaal van 2018 het Wetsvoorstel uitwerking maatregelen ontslag, proeftijd, transitievergoeding, ketenbepaling, nul-uren, payroll verschijnt.

Stand van zaken Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Zoals eerder bericht is op 28 maart 2017 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht geworden. De hoofdlijnen van de wet:

  • de ambtenaar krijgt een arbeidsovereenkomst, waardoor het civiele arbeidsrecht en ontslagstelsel van toepassing wordt;
  • de overgang van bestuursrecht naar het civiele recht;
  • er zijn uitgezonderde groepen, die geen arbeidsovereenkomst krijgen en voor wie de Wnra geen inhoudelijke verandering in rechtspositie teweeg mag brengen.

Om de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) te kunnen invoeren en uitvoeren, moeten veel wetten worden aangepast. Het conceptvoorstel voor de Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren is inmiddels in internetconsultatie gebracht. Via Internetconsultatie kunnen burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties kennis nemen van het wetsvoorstel en hun ideeën daarover kenbaar maken. Op het wetsvoorstel kan vanaf  29 januari tot 12 maart 2018 worden gereageerd via www.internetconsultatie.nl.

Na verwerking van de uitkomsten van de internetconsultatie, worden de voorstellen voor alle invoerings- en aanpassingswetgeving naar de Afdeling advisering van de Raad van State gestuurd. Dit gebeurt naar verwachting in het voorjaar van 2018. De Afdeling advisering is de laatste adviseur van de regering over wetsvoorstellen. De beoogde datum van de inwerkingtreding van de Wnra is nog steeds 1 januari 2020.

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen