HomeActueelPublicatiesNow and W(o)W

Now and W(o)W

Verschenen in SNB 1.2020

Sinds vorige week heeft Nederland te maken met een nieuwe werkelijkheid: grote delen van onze bedrijvigheid liggen stil. De maatregelen die we als land tegen de uitbraak van het coronavirus nemen, hebben een grote impact op werknemers, zzp-ers en bedrijven. Veel ondernemers en verenigingen, zoals restaurants, cafés en sportclubs, moeten tijdelijk hun deuren sluiten of hebben veel minder vraag. Werknemers vragen zich thuis af of hun baan er straks nog is en zzp-ers zien dat opdrachten worden afgezegd en hebben tijdelijk (veel) minder werk.’

Zo begint de brief van afgelopen maandag 17 maart aan de kamer van het kabinet.

Er komt een heel pakket aan maatregelen. Het kabinet probeert aan iedereen die voor zijn inkomen afhankelijk is van werk, te denken.

Now

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) kunnen ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Dit kan als zij een omzetverlies verwachten van minimaal 20%. De tegemoetkoming geldt voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020. De regeling geldt voor drie maanden. De regeling kan nog één keer met drie maanden worden verlengd.

Het gaat om maximaal 90% van de loonsom. De hoogte hangt van af van het omzetverlies. Het UWV betaalt een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming.

Met de regeling kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat de werkgever  in de subsidieperiode geen personeel ontslaat om bedrijfseconomische redenen.

Achteraf stelt het UWV de omzetdaling vast. En betaalt nog na of vordert een deel van het voorschot terug.

Het mooie is dat de regeling geldt voor alle werknemers. Dus ook voor flexkrachten, waaronder mensen met een oproep- of nulurencontract. Als gevolg van de Wet arbeidsmarkt (Wab) in balans hebben veel oproepkrachten een vaste urenomvang gekregen. Werkgevers kunnen de loonkosten van deze flexkrachten nu niet zomaar weer terugbrengen. Het is goed om te zien dat de regering rekening houdt met het effect van de Wab.

Now en WW

Wat betekent de NOW nu voor de WW-rechten van werknemers?

  • De regering heeft de Werktijdverkorting-regeling (Wtv) ingetrokken. Deze regeling hield in dat werknemers gedurende de Wtv hun WW-rechten moesten verbruiken. Bij de NOW is dit niet het geval. Dit is vooral van belang voor werknemers die maar weinig rechten hebben opgebouwd en na afloop van de WTV zouden worden ontslagen.
  • De werkgever krijgt ook compensatie voor de werknemers die nog geen (of te weinig) WW hebben opgebouwd.
  • Sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling staat dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze regeling zal buiten werking worden gesteld. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld de zorgsector.
  • Het belangrijkste doel van NOW is dat werknemers niet in de WW komen.

NOW en OR

Er komt nog een uitvoeringsregeling. Wij houden u hiervan op de hoogte. Wat wel duidelijk is, is dat de ondernemer geen personeel mag ontslaan wegens bedrijfseconomische redenen tijdens de subsidie periode. Als een ondernemer zich hiertoe toch genoodzaakt ziet zal dat consequenties hebben. Het ontslaan van personeel kan ertoe leiden dat de ondernemer (een deel van) de loonkostensubsidie moet terugbetalen. Een goede afweging tussen baten en lasten van het ontslaan van medewerkers is dus belangrijk. Het is voor de ondernemingsraad van belang hier bij zijn advies rekening mee te houden en goed te kijken naar de voorwaarden van de NOW.

In onze nieuwsbrief willen wij   u op de hoogte van de aspecten van de maatregelen die voor de ondernemingsraad van belang zijn. Bij vragen: aarzel niet om te bellen.

 

 

 

 

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen