HomeActueelPublicatiesWerken in tijden van camera’s en smartphones

Werken in tijden van camera’s en smartphones

Sprengers nieuwsbrief 3-2015

Vervoersbedrijf Hermes maakt gebruik van camera’s in de bussen. Na veel overleg met de centrale ondernemingsraad is afgesproken dat de camerabeelden niet rechtspositioneel tegen het eigen personeel gebruikt mogen worden. Dit geldt alleen niet als er sprake is van een redelijk vermoeden van een misdrijf of betrokkenheid daarbij en/of politie/justitie de beelden heeft opgevraagd.

Een passagier ziet de chauffeur van zijn bus al rijdend bellen en plaatst een tweet: “Chauffeur van deze bus belde ook handheld rond halte Rijnhal! Ik zou bijna denken dat sommige chauffeurs ook echt dom zijn!”, gevolgd door een tweede tweet: “voor de duidelijkheid: terwijl de bus reed.” Als Hermes aan de chauffeur vraagt of dit klopt, ontkent de chauffeur.

Hermes vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de chauffeur bij de kantonrechter en voegt een usb-stick bij het verzoek met daarop camerabeelden van de bellende chauffeur. De chauffeur vind dat de beelden niet gebruikt mogen worden en beroept zich op de regeling. Maar de kantonrechter vindt dat de beelden tóch gebruikt mogen worden. Het belang vanHermes bij waarheidsvinding  weegt zwaarder dan het belang van de privacy van de chauffeur. Die wist weliswaar dat hij gefilmd werd, maar niet dat deze beelden gebruikt zouden worden ter beoordeling van zijn gedrag. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst.

De ondernemingsraad laat het er niet bij zitten en vraagt in een aparte procedure de rechter om een verbod op het gebruik van camerabeelden tegen haar medewerkers, tenzij er sprake is van de afgesproken uitzondering. In de eerste instantie lijkt de ondernemingsraad de zaak te verliezen. De grondslag voor het verzoek is dat er sprake is van een besluit om de bestaande regeling te wijzigen, waarvoor Hermes geen instemming heeft verkregen van de ondernemingsraad (zie artikel 27 lid 1 onder l WOR). De ondernemingsraad roept de nietigheid in van dit wijzigingsbesluit. De kantonrechter vindt dat er geen sprake is van een dergelijke wijzigingsbesluit. De ondernemingsraad heeft maar twee gevallen kunnen aanwijzen waarbij Hermes zich niet houdt aan de regeling. Dit is te weinig om te spreken van een wijzigingsbesluit.

De rechter heeft echter wel oog voor het belang van de ondernemingsraad bij het voorkomen van toekomstige geschillen over de uitleg van de regeling. Hij legt toch het verbod om camerabeelden in te zetten op, buiten de geregelde uitzonderingen, nu Hermes de regeling te ruim uitlegt.

Het zal de bellende chauffeur niet meer helpen. Maar wat zal de kantonrechter nu doen als hij weer een verzoek krijgt van Hermes om een arbeidsovereenkomst van een chauffeur te ontbinden waarbij camerabeelden zijn gevoegd? Ik vermoed dat gelet op het duidelijke verbod om deze beelden te gebruiken, de kantonrechter deze beelden buiten beschouwing zal laten. En misschien een door een boze passagier gemaakte foto op twitter gebruiken? Big brother heeft vele verschijningsvormen

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen