HomeActueelUitsprakenCSU Personeel B.V.

CSU Personeel B.V.

Loonaanspraak bij ziekte

Prejudiciële vraag; art. 392 Rv. Loonaanspraak bij ziekte. Verval loonaanspraak bij weigering passende arbeid; art. 7:629 lid 3, aanhef en onder c, BW. Komt loonaanspraak ook te vervallen over het deel van de werktijd waarvoor de werknemer arbeidsongeschikt is? Betekenis “voor de tijd, gedurende welke” in art. 7:629 lid 3 BW. Strekking.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2014:301

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Martijn Vaessen

Loonaanspraak bij ziekte

Laat ons u bellen