HomeActueelUitsprakenGeen verbod op collectieve actie politie door staken bijstand aan gerechtsdeurwaarders

Geen verbod op collectieve actie politie door staken bijstand aan gerechtsdeurwaarders

www.rechtspraak.nl id=ECLI:NL:RBDHA:2015:10402&keyword=C%2f09%2f495432%2f

Collectieve actie politie. Geen verbod op collectieve actie politie door staken bijstand aan gerechtsdeurwaarders. De inbreuk op fundamentele rechten en de aanzienlijke schade waar de actie van de politie toe kan leiden is op dit moment niet zodanig dat het noopt tot het oordeel dat de actie een zodanige inbreuk maakt op de in artikel G ESH aangewezen rechten van derden of algemene belangen dat beperking van de uitoefening van het stakingsrecht maatschappelijk gezien, dringend noodzakelijk is.

Rechtbank Den Haag

Team Handel – voorzieningenrechter
zaak- / rolnummer: C/09/495432 / KG ZA 15/1338

Vonnis in kort geding van 3 september 2015

in de zaak van

1. de Staat der Nederlanden(de Minister van Veiligheid en Justitie),
zetelend te Den Haag,
2. de rechtspersoon naar publiekrecht
de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders,
zetelend te Utrecht,
eisers,
advocaat mr. M.B. de Witte-van den Haak te Den Haag,

tegen:

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Algemeen Christelijke Politiebond,
zetelend te Leusden,
2. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Nederlandse Politiebond,
zetelend te Woerden,
3. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Vereniging van Middelbare en Hogere Politie Ambtenaren,
zetelend te Amsterdam,
4. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Algemene Nederlandse Politie Vereniging,
zetelend te Utrecht,
gedaagden,
advocaat mr. A.W.H. Joosten te Utrecht.

Partijen worden hierna respectievelijk ook aangeduid als ‘de Staat’, ‘de KBvG’ en ‘de politiebonden’.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:10402&keyword=C%2f09%2f495432%2f

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Hebt u een vraag?

www.rechtspraak.nl id=ECLI:NL:RBDHA:2015:10402&keyword=C%2f09%2f495432%2f

Laat ons u bellen