HomeActueelUitsprakenOR ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld te adviseren over personele gevolgen van een bedrijfsbeëindiging

OR ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld te adviseren over personele gevolgen van een bedrijfsbeëindiging

Op grond van art. 25 lid 3 WOR dient bij het vragen van advies aan de ondernemingsraad (‘OR’) een overzicht te worden verstrekt van de voorgenomen maatregelen naar aanleiding van de gevolgen die het besluit voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben.

De ondernemer GCA heeft op geen enkel moment, niet ten tijde van de adviesaanvraag of daarna, aan de OR te kennen gegeven welke concrete maatregelen werden beoogd ter regeling van de personele gevolgen van de bedrijfsbeëindiging. Dit terwijl de OR in meerdere overlegvergaderingen te kennen heeft gegeven dat hij deze te treffen maatregelen in zijn advisering wil betrekken en dit standpunt ook in zijn advies heeft opgenomen.

Toen het GCA duidelijk werd dat met de vakbonden niet tijdig overeenstemming over aanvulling van het sociaal plan bereikt kon worden, lag het op haar weg om aan de ondernemingsraad duidelijk te maken welke regeling ten aanzien van de personele gevolgen GCA (eenzijdig) zou treffen indien overeenstemming met de vakbonden zou uitblijven, teneinde de ondernemingsraad in de gelegenheid te stellen die voorgenomen maatregelen in zijn advies te betrekken. Nu ook dit niet is gebeurd, oordeelt de Ondernemingskamer dat GCA bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot het besluit had kunnen komen.

Lees hier de gehele uitspraak

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Laat ons u bellen