HomeActueelUitsprakenUWV – Intrekking WAO-uitkering

UWV – Intrekking WAO-uitkering

Intrekking WAO-uitkering. Voldoende medische en arbeidskundige grondslag. Met betrekking tot de toepassing van het verzekeringsgeneeskundig protocol ”overspanning” en verzekeringsgeneeskundig protocol ”depressieve stoornis” overweegt de Raad dat, gelet op het bepaalde in artikel 3, eerste lid, onder c en d, van de Regeling verzekeringsgeneeskundige protocollen arbeidsongeschiktheidswetten (Stcrt. 2008, nr. 232) van deze protocollen eerst met ingang van 1 juli 2007 gebruik wordt gemaakt. Deze protocollen waren derhalve ten tijde in geding nog niet van toepassing, zodat een beroep daarop appellante niet kan baten. Het niet nader onderbouwde standpunt van appellante op mogelijke toepasselijkheid van andere protocollen of richtlijnen, kan de Raad niet tot een ander oordeel leiden.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2009:BJ6827

 

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Martijn Vaessen

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen