HomeActueelPublicatiesAandelenoverdracht mag niet doorgaan

Aandelenoverdracht mag niet doorgaan

Geplaatst in
OR informatie – Jurisprudentie 2015 1-2, februari 2015, pag.36-37

Uit een recente uitspraak van het Hof Amsterdam volgt dat het geven van een nadere toelichting op een concurrentiebeding niet zonder risico’s is voor een werkgever.

Het medisch diagnostisch centrum Amsterdam is opgericht door twee aandeelhouders waarvoor het centrum werkzaamheden verricht. De aandeelhouders willen de aandelen verkopen. De overdracht wordt voornamelijk gefinancierd doordat de koper 25 procent tariefkorting gedurende tien jaar aanbiedt aan de verkopers, die afnemer blijven. De or adviseert negatief. Op 14 juli 2014 deelt de bestuurder het besluit van de aandeelhouders mee. De or gaat in beroep. In nader overleg tussen advocaten wordt aangegeven dat er nog geen sprake zou zijn van een definitief besluit. De or krijgt aanvullende informatie, maar handhaaft zijn negatief advies. Daarop nemen de aandeelhouders op 24 oktober 2014 een nieuw besluit.

Ondernemingskamer
De Ondernemingskamer (OK) geeft aan dat er wél sprake is van een definitief besluit op 14 juli 2014 en dat dit niet is ingetrokken. De aandeelhouders hebben te kennen gegeven dat zij aangemerkt moeten worden als medeondernemer. De ondernemer heeft zelf een verweerschrift ingediend waarin hij aangeeft problemen te zien in de wijze waarop de financiering van deze transactie plaatsvindt en dit niet in het belang van de vennootschap te achten.
De OK deelt de kritiek van or ten aanzien van de wijze van financiering. Die lijkt vooral te zijn ingegeven door het belang van de aandeelhouders. Het is onvoldoende inzichtelijk of de nadelen van de tariefkorting door synergievoordelen zullen worden gecompenseerd. Tevens is de OK van mening dat de aandeelhouders onvoldoende doordrongen zijn geweest van de noodzaak van het scheppen van waarborgen voor het personeel, nu uit het businessplan met zoveel woorden blijkt dat er vrijwel direct na de overname een reorganisatie zal komen. Het gaat niet aan de overdracht van de aandelen als een geïsoleerde gebeurtenis aan te merken.
Het had op de weg van de (mede)ondernemers gelegen om stappen te ondernemen en daarbij de koper te betrekken om reeds in het kader van de beoogde overname duidelijkheid over de rechtspositie van het personeel te verschaffen. De verzekering dat de koper bij eventuele organisatiewijzigingen na de overname alle rechten van het personeel zal respecteren, is niet voldoende.

Commentaar
Een boeiende uitspraak om allerlei redenen. Ten eerste voert de ondernemer zelf verweer tegen het voornemen van de aandeelhouders om tot verkoop over te gaan, omdat het bestuur van onderneming vindt dat het niet in het belang van de vennootschap is hoe de financiering van deze transactie plaatsvindt. Ten tweede geeft de OK uitdrukkelijk aan dat wanneer er gekozen wordt om een groot deel van de verkoopprijs te laten financieren door de dochteronderneming zelf, dit zware eisen stelt aan het businessplan. Duidelijk moet dan ook zijn dat hier voldoende voordelen voor de onderneming tegenover staan. Ten derde wordt duidelijk dat als uit plannen blijkt dat er kort na de aandelenoverdracht wijzigingen plaatsvinden met personele gevolgen, er al bij de aandelenoverdracht gesproken moet worden over een sociaal plan.

Gerechtshof Amsterdam, Ondernemingskamer, 17 december 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5431

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen