HomeActueelPublicatiesBestuurder wil kosten van deskundige niet betalen

Bestuurder wil kosten van deskundige niet betalen

Geplaatst in
OR Informatie (rubriek Gabi) november 2012, nr. 11, p. 25

Wij hebben van de bestuurder een adviesaanvraag over een reorganisatie ontvangen. Onderdeel van het reorganisatieplan is dat onze werkgever een groot deel van de werknemers die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hebben, wil ontslaan en deze (ontslagen) werknemers vervolgens als zelfstandige (zzp’er) zal inhuren. Onze bestuurder stelt daarmee een flinke som geld te kunnen besparen, en daarbij toch werkgelegenheid te behouden. Wij willen nu een externe deskundige inhuren, onder andere om de plannen financieel door te rekenen. Het liefst willen wij een alternatief voorstellen, met daarbij een financiële onderbouwing. Voor al deze zaken hebben wij een externe (financieel) deskundige nodig, want wij hebben die financiële deskundigheid niet zelf in huis. Mogen wij deze deskundige inhuren? En hoe gaat dat dan met de kosten?

Het inschakelen van de externe deskundige moet redelijkerwijs noodzakelijk zijn ter vervulling van de taak van de or. Zoals jullie het beschrijven – het financieel doorrekenen en onderbouwen van een alternatief – zal aan die voorwaarde als snel worden voldaan. Hoe gaat het dan met de kosten, vragen jullie je af. Jullie moeten de ondernemer van tevoren informeren over de kosten van het inschakelen van de deskundige. Op basis van artikel 22 van de WOR komen de kosten van het raadplegen van de deskundige voor rekening van de ondernemer, maar dan moet je wel vooraf de bestuurder hebben geïnformeerd over de kosten. De kosten die jullie maken voor het inschakelen van de externe deskundige moeten dus daarnaast ook redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de vervulling van jullie taak. De deskundige doet er goed aan – voordat hij aan zijn werkzaamheden begint – een opgave van kosten te doen. Deze opgave moet aan de bestuurder worden verschaft. Het is niet voldoende dat jullie op de hoogte zijn van de kosten.

Mag de deskundige ook de vergadering van de or bijwonen? Onze bestuurder maakt hier bezwaar tegen. Hij vindt enerzijds dat de deskundige te duur is, maar stelt bovendien dat hij niet aanwezig mag zijn tijdens de vergaderingen van de or – waar allerlei gevoelige informatie speelt.

Op basis van artikel 16 van de WOR kan een ondernemingsraad een deskundige uitnodigen tot het bijwonen van zijn vergaderingen. Daar kan de deskundige hem adviseren en inlichtingen verschaffen. Het is aan de ondernemingsraad om te bepalen wie hij wil uitnodigen voor zijn eigen vergaderingen. Een bezwaar van de bestuurder kan dat niet in de weg staan.

Wat kan de or doen als de bestuurder de kosten van de externe deskundige niet wil betalen?

De ondernemingsraad en de deskundige kunnen in ieder geval proberen nogmaals uit te leggen wat de deskundige gaat doen voor de or, en waarom dat naar het oordeel van de or noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. Als de bestuurder het ondanks de uitleg niet nodig vindt, en stelt de kosten niet te zullen betalen, dan kan de ondernemingsraad zich wenden tot de Bedrijfscommissie. Als dat nodig is, kan hij zich na de procedure bij de Bedrijfscommissie tot de kantonrechter wenden met het verzoek te bepalen dat de kosten van de externe deskundige redelijkerwijs nodig zijn voor de vervulling van zijn taak en dat de bestuurder deze kosten dus moet vergoeden.

Wat moeten wij nu doen? De bestuurder wil onze externe deskundige niet betalen, maar wil tevens dat wij ons inhoudelijk advies op de adviesaanvraag formuleren.

Als een ondernemingsraad ervan overtuigd is dat de inschakeling van de externe deskundige redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van zijn taak (lees: het geven van advies), dan kan het één niet los van het ander worden gezien. De or kan overwegen een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank, met de vraag of de ondernemer de kosten van de deskundige met een beroep op artikel 22 WOR moet dragen. Daarbij moet de ondernemingsraad de bestuurder inlichten over deze stap, en tevens meedelen dat hij van oordeel is dat het – zonder het advies van de externe deskundige – niet mogelijk is om te adviseren. Voorts kan hij zich op het standpunt stellen dat als de bestuurder vasthoudt aan de weigering de kosten van de deskundige te betalen en ook vasthoudt aan de termijn van adviseren, hij niet anders zal kunnen doen dan negatief te adviseren.

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen