HomeActueelPublicatiesDeskundige inschakelen

Deskundige inschakelen

Geplaatst in OR Informatie (rubriek #Durftevragen) juni 2016, nr. 6, p. 29.

 

Wij zijn een ondernemingsraad van een zorginstelling. Ons is gevraagd te adviseren over een reorganisatie. De bestuurder is van oordeel, dat de financiële situatie van de onderneming ongezond is en dat daarom deze reorganisatie doorgevoerd moet worden. Ter onderbouwing heeft de bestuurder veel financiële stukken aan ons verstrekt. Binnen de ondernemingsraad is onvoldoende expertise om deze stukken goed te begrijpen. Daarom willen we een deskundige inschakelen. Mag dit en hoe zit het dan met de kosten?

Ondernemingsraden schakelen in toenemende mate deskundigen in. Dat is ook niet zo gek. De materie wordt ingewikkelder en de belangen die spelen zijn groot. Een ondernemingsraad is, hoe goed geschoold ook, niet altijd van alle markten thuis en dat hoeft ook niet. Bij sommige onderwerpen kan het verstandig zijn om een deskundige in te schakelen met (specialistische) kennis op een bepaald terrein.

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt de mogelijkheid voor ondernemingsraden om deskundigen in te schakelen. Dit kunnen deskundigen van binnen of buiten de onderneming zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan accountants, pensioendeskundigen, advocaten, organisatiedeskundigen of vakspecialisten.

Een ondernemingsraad kan op grond van artikel 16 van de WOR een of meer deskundigen uitnodigen tot het bijwonen van een vergadering van de ondernemingsraad of deze deskundigen verzoeken een schriftelijk advies uit te brengen. De uitnodiging wordt gedaan met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp. In dit geval is dat het adviestraject en de beoordeling van de financiële situatie van de onderneming. Ook de commissies van de ondernemingsraad hebben de bevoegdheid om deskundigen in te schakelen.

Vaak zijn er kosten verbonden aan de inschakeling van een deskundige. Artikel 22 van de WOR bepaalt hierover, dat de kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad en de commissies van de ondernemingsraad voor rekening van de ondernemer komen. Dit geldt ook voor de kosten die de ondernemingsraad maakt bij het voeren van een procedure, bijvoorbeeld bij de kantonrechter of de bedrijfscommissie.

Als voorwaarde geldt, dat de ondernemingsraad de ondernemer van te voren moet inlichten over de inschakeling van de deskundige en de kosten die de inschakeling met zich mee zullen gaan brengen. Doet de ondernemingsraad dan niet, dan komen de kosten van de deskundige niet voor rekening van de ondernemer. De bedoeling achter deze regel is, dat de ondernemer bezwaar kan maken tegen de kosten. Wanneer de ondernemer zich op het standpunt stelt dat de kosten niet redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de ondernemingsraad is het verstandig om uit te leggen waarom die kosten wel nodig zijn. Mocht de ondernemer volharden, dan kan het, hoe vervelend ook, noodzakelijk zijn om hierover een procedure te voeren bij de kantonrechter, eventueel na bemiddeling door de bedrijfscommissie.

De WOR geeft ook de mogelijkheid om een jaarbudget af te spreken dat de ondernemingsraad naar eigen inzicht kan besteden. Tenzij anders afgesproken dienen de kosten voor de inschakeling van een deskundige hieruit te worden betaald. Omdat van te voren vaak niet helder is wat er in een jaar gebeurt bestaat het risico dat het budget op is en er toch nog behoefte is aan kennis van een deskundige. Op dat moment zal de ondernemingsraad voor deze kosten toestemming moeten vragen van de ondernemer voor de te maken kosten. Wanneer de ondernemer geen toestemming geeft bestaat er geen mogelijkheid om een procedure hierover te starten. Het kan daarom verstandig zijn om, wanneer er een jaarbudget wordt afgesproken, af te spreken dat de kosten van het inschakelen van een deskundige buiten het budget vallen.

 

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen