HomeActueelPublicatiesEigenrisicodrager

Eigenrisicodrager

Geplaatst in
OR Magazine (rubriek #Durftevragen), oktober 2018, p. 16.

Onze bestuurder heeft de wens om eigenrisicodrager te worden voor de WGA (zie uitleg verderop, red.). De ondernemingsraad vindt het moeilijk om de consequenties voor medewerkers en voor de organisatie te overzien. Waar moeten wij op letten?

Werkgevers hebben in Nederland grote verantwoordelijkheden op het terrein van arbeidsongeschikte werknemers. Zieke werknemers hebben gedurende een periode van 104 weken recht op doorbetaling van hun salaris, waarbij de bedoeling is dat de werkgever de zieke werknemer re-integreert. Na 104 weken beoordeelt het UWV of een werknemer recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, de zogenaamde WIA-uitkering.

Er zijn twee soorten WIA-uitkeringen. 1): De IVA-uitkering voor verzekerden die volledig arbeidsongeschikt zijn en ook in de toekomst niet meer kunnen werken. 2): De WGA-uitkering, voor verzekerden die nu of in de toekomst nog wel kunnen werken. Via premiehef ng worden de toegekende WGA-uitkeringen doorbelast aan werkgevers. Een werkgever kan er echter ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden. Dit betekent dat hij alleen een basispremie betaalt en, voor het geval een werknemer een WGA-uitkering toegekend krijgt, die uitkering moet betalen. Werkgevers kunnen er ook voor kiezen om het risico te verzekeren bij een private verzekeraar. Als eigenrisicodrager heb je gedurende 10 jaar de plicht om een uitkeringsgerechtigde te re-integreren. Het betalen van de uitkering levert een prikkel op om de uitkeringsgerechtigde daadwerkelijk te re-integreren.

Wil de werkgever eigenrisicodrager worden, dan moet hij de or om advies vragen. Hij zal zijn beweegredenen moeten beschrijven en ook de personele gevolgen. Enerzijds moet de ondernemer de or tijdig betrekken, anderzijds moet hij een uitgewerkt voorgenomen besluit voorleggen aan de or. Dit kan soms tot spanningen leiden.

De or zal zowel de beweegredenen als de personele gevolgen kritisch moeten beoordelen. Bij de beoordeling van de adviesaanvraag moet de or bijvoorbeeld een risicoanalyse meewegen en een vergelijk tussen premieheffing in het publieke bestel of eigenrisicodragerschap. Indien de ondernemer het risico wil herverzekeren, is het van belang de polisvoorwaarden van verschillende verzekeraars te bestuderen. De kosten en in dekking kunnen sterk van elkaar verschillen. Het is ook belangrijk dat de organisatie op orde is voor het eigenrisicodragerschap. Daartoe moet er WIA-beleid zijn ontwikkeld, bijvoorbeeld voor de re-integratie van uitkeringsgerechtigden, afspraken met de bedrijfsarts en een klachtenregeling. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Het eigenrisicodragerschap brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee, met mogelijk grote gevolgen voor werknemers en organisatie. De or moet zich daarom goed laten informeren en adviseren.

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen