HomeActueelPublicatiesMURW

Geplaatst in
OR Magazine (rubriek #Durftevragen)
oktober 2021, p. 31.

Ik ben OR-voorzitter van een stichting in de jeugd- en welzijnssector. Onze OR is murw geslagen door voortdurende conflicten met onze bestuurder. Het ene geschil lijkt net te zijn opgelost, en dan dient het volgende zich alweer aan. Inmiddels zijn twee OR-leden uit frustratie opgestapt. Hoe kunnen we hiermee omgaan?

Wat een vervelende en frustrerende situatie. Veel OR-leden steken veel (vrije) tijd in hun OR-werkzaamheden. Als er dan telkens een gevecht geleverd moet worden, kost dat behoorlijk veel energie.

Voor gefrustreerde medezeggenschapsverhoudingen bestaat helaas geen one size fits all-oplossing en soms is de enige oplossing het vertrek van de bestuurder. Elke oplossing begint in ieder geval met het benoemen van het probleem en het concreet maken van de zaken waar je als OR tegen aanloopt richting de bestuurder. Zo kun je er als OR tegenaan lopen dat je nooit actief wordt betrokken, en telkens op de wettelijke plichten van de bestuurder moet wijzen. Een gezamenlijke (WOR-)training kan dan deel van de oplossing zijn. Dat geldt ook voor het maken van werkafspraken, zodat iedereen weet wat er op welk moment van wie wordt verwacht.

Het inschakelen van een mediator om de verhoudingen te verbeteren kan ook soelaas bieden, of in ieder geval een stap in de goede richting zijn. Problemen kunnen in een veilige setting onder begeleiding van een onafhankelijke derde worden besproken. En ook het maken van afspraken over het vervolg is doorgaans onderdeel van de mediation.

Het voeren van een procedure is vaak niet de oplossing om als OR en bestuurder nader tot elkaar te komen. De ervaring leert wel, dat het laten zien dat je die stap durft te zetten als OR wel een positief effect kan hebben. In discussies over formele bevoegdheden, rechten en plichten is dat soms ook de enige manier om iets of te kunnen dwingen.

Daarnaast kan de OR de Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen benaderen om hen op de hoogte te stellen van de moeizame verhoudingen en de problemen die er zijn. Het is in elk geval van belang dat de toezichthouder weet wat er speelt en waar nodig ingrijpt.

In een ultiem geval kun je als OR het overleg opschorten of het vertrouwen opzeggen. Dat zijn ‘zware’ middelen en daartoe moet je als OR niet te snel overgaan, omdat je je dan eigenlijk ook buitenspel zet. Datzelfde geldt voor het inschakelen van media. Over het algemeen geldt: Hou vol, blijf verbinding zoeken en trek als OR echt gezamenlijk op. Met “een voor allen, allen voor een” bereik je vaak een heleboel.

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen