HomeActueelPublicatiesOr procedeert tegen mede-ondernemer

Or procedeert tegen mede-ondernemer

Geplaatst in
Actuele jurisprudentie in: OR Informatie oktober 2011, 10, p. 42-43

Het moederbedrijf wil dat in plaats van de ene dochteronderneming de andere zal inschrijven op een tender. De or van dochter 1 start vervolgens een procedure tegen zijn ondernemer en de mede-ondernemer.

Novio, een dochteronderneming van Connexxion, voert de SAN-concessie uit voor het openbaar busvervoer in de omgeving Nijmegen en Arnhem. Connexxion beslist dat niet Novio een bod zal uitbrengen voor de nieuwe SAN-concessie, maar dochter Hermes. Novio legt het voorgenomen besluit tot niet-inschrijving voor de tender SAN-concessie ter advies voor aan de or. Deze adviseert negatief. Nadat het besluit toch wordt genomen, gaat de or in beroep tegen zowel Connexxion als Novio.

Ondernemingskamer
De Ondernemingskamer (OK) overweegt dat Connexion als medeondernemer door de or Novio in de procedure betrokken kan worden. Niet duidelijk is welk zelfstandig belang Novio heeft bij haar besluit om niet in te schrijven op de concessie. Wel is duidelijk dat Connexxion in de besluitvorming geheel bepalend is, zowel binnen Novio als binnen Hermes. Het is Connexxion die bepaalt wie zij de inschrijving laat doen. Connexxion neemt ten opzichte van Novio een positie in die haar stelselmatig een zodanige invloed op de besluitvorming binnen de onderneming van Novio verschaft, dat gezegd moet worden dat Connexxion de onderneming van Novio mede in stand houdt. Met het besluit dat Novio niet inschrijft is onlosmakelijk verbonden het besluit dat Hermes de inschrijving zal doen. Dit besluit kan in deze procedure als zodanig niet ter discussie staan. Dit laat echter onverlet dat bij de beoordeling van het verzoek betekenis kan worden toegekend aan de afweging die Novio en Connexxion hebben gemaakt dat niet Novio maar Hermes inschrijft. Die afweging, die berust op een bedrijfseconomische vergelijking tussen de bedrijfsregels van Novio en Hermes, is een onderdeel van de motivering van het bestreden besluit. De OK is van oordeel dat Novio op tal van onderdelen heeft gefaald in haar motiveringsplicht, onder meer met betrekking tot de rechtspositionele gevolgen van de werknemers en medezeggenschap bij overgang van concessie. Daarom is er sprake van een kennelijk onredelijk besluit. De OK legt echter geen verbod op aan Connex­xion om met Hermes een bod uit te brengen op de concessie. Dit zou mogelijk tot het zeer verstrekkende gevolg kunnen leiden dat voor de sluitingstermijn geen bod meer gedaan zou kunnen worden.

Commentaar
In de rechtspraak van de Hoge Raad is bepaald dat in sommige omstandigheden niet alleen de ondernemer maar ook een medeondernemer door een or in een procedure kan worden betrokken. Daarvan is sprake als die andere ondernemer stelselmatig betrokken is bij de bedrijfsvoering van de onderneming. Deze zaak is een mooi voorbeeld van medeondernemerschap.
Het ging hier om een bijzonder adviestraject, namelijk over een besluit om iets niet te doen. De or wordt in het gelijk gesteld: het besluit om geen bod uit te brengen door Novio op de concessie is kennelijk onredelijk. Maar de or staat uiteindelijk met lege handen. Want de OK staat toe dat het bod uitgebracht kan worden met de andere dochteronderneming. Dat is een besluit dat buiten de reikwijdte van de adviesprocedure van de or Novio valt.

OK, 10 mei 2011, LJN: BQ4821

Auteur: Loe Sprengers

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen