HomeActueelPublicatiesOverdracht van werkzaamheden

Overdracht van werkzaamheden

Geplaatst in
Rubriek ‘Gabi geeft antwoord’ in: OR Informatie jan/febr 2010, 1, p. 17

Zoals ongetwijfeld is opgevallen, heeft deze rubriek een andere naam gekregen (zie onderaan). Met andere woorden: er is sprake van opvolging. Parallel aan deze opvolging speelt de volgende vraag in relatie tot medezeggenschap. Hoe wordt er eigenlijk in geval van or-verkiezingen en het aantreden van een (vrijwel) nieuwe or de continuïteit van het or-werk gewaarborgd?

Allereerst is het mogelijk dat aftredende or-leden zich opnieuw verkiesbaar stellen, worden gekozen en opnieuw zitting nemen in de nieuwe or. Hun kennis van zaken zal in elk geval de continuïteit van het lopende or-werk waarborgen.

Rooster van aftreden
Om deze continuïteit echter op een wat formelere manier te bewaken, kan een or in zijn reglement een zogeheten rooster van optreden opnemen. De invoering van een dergelijk rooster zorgt ervoor dat leden van de or om de twee jaar in groepen aftreden. Door dit rooster van aftreden wordt in ieder geval voorkomen dat de gehele or aftreedt en in een klap alle kennis en ervaring verdwijnt. Er kleven helaas ook nadelen aan een rooster van aftreden. Het betekent dat er vaker verkiezingen moeten worden gehouden. Dit is een belasting voor zowel or, medewerkers als ondernemer. Het zal kostbare tijd in beslag nemen.

Akte van overdracht
Om te voorkomen.dat:het or-werk wordt vertraagd door een langzame opstart van een nieuwe or kan de oude or een akte van overdracht opstellen. In deze akte wordt beschreven wat er in de afgelopen zittingsperiode aan onderwerpen is behandeld, besloten en (geheel of gedeeltelijk) is afgerond. Uit de akte moet duidelijk worden welke – toekomstige – afspraken met de ondernemer zijn gemaakt. Dit laatste gebeurt onder meer om te voorkomen dat discussies uit het verleden opnieuw worden gevoerd. In de akte kan ook de werkwijze van de or en de organisatie van het or-werk worden beschreven: denk aan tijdsbesteding, vergaderstructuur, scholing en vorming van de or, ingestelde commissies, vaste deskundigen, het or-reglement, informatie over waardevolle contacten en relaties. Daarnaast is het raadzaam om in de akte van overdracht te beschrijven hoe frequent er overleg is met bestuurder en hoe dat overleg verloopt. Tevens is het handig om informatie op te nemen over de organisatie van de contacten met de achterban.

Jaarverslag
Van de or wordt elk jaar verwacht dat hij een jaarverslag opstelt, Dit jaarverslag beschrijft de werkzaamheden van de or en diens commissies over het afgelopen jaar. Onder meer vermeldt het welke onderwerpen door de or zijn behandeld en in de overlegvergaderingen ter sprake zijn gekomen. Gelet op de inhoud en strekking van het jaarverslag kan het ook tot dit doel dienen, namelijk het informeren van nieuwe or-leden over de belangrijkste issues van het afgelopen jaar . Gebruik als nieuw or-lid dus dit jaarverslag omsnel en voortvarend aan de slag te kunnen.

Vragen behandelen
Of nieuwe or-leden net zo graag als ik het goede werk van.hun voorganger(s) willen voortzetten, zal onder meer afhangen van de werkwijze van de vorige or. Voor mij staat dit in elk geval buiten kij£
Ik wil lezers van OR informatie daarom oproepen om vragen die: in de praktijk spelen te mailen. Ik zal mijn:best om ze in deze rubriek te behandelen. Mail naar g.stouthart@advokatenkollektief.nl

Nieuwe naam, zelfde rubriek
Na tien jaar deze rubriek gevuld te hebben, heeft advocaat Martine Bosman besloten het stokje over te dragen aan een ander. Martine heeft afscheid genomen van de advocatuur en het Advokatenkollektief en gaat haar pijlen richten op andere zaken in het leven. Advocaat Gabi Stouthart, ook werkzaam bij het Advokatenkollektief in Utrecht en gespecialiseerd in Arbeidsrecht en Medezeggenschapsrecht, neemt het van Martine over. Daarom heet deze rubriek voortaan Gabi geeft antwoord. Een andere naam, hetzelfde idee.
Gabi: ”Tien jaar schreef Martine over de meest diverse onderwerpen die bij or’s leven en gaf zij praktische oplossingen voor belemmeringen en obstakels die or’s in hun dagelijkse praktijk tegenkomen. Aan mij nu de taak om deze rubriek op een eigen wijze, maar wel met een zelfde inslag, voort te zetten.”

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen