HomeActueelPublicatiesProefimplementatie een belangrijk besluit?

Proefimplementatie een belangrijk besluit?

Geplaatst in
Rubriek “Gabi geeft antwoord” in OR Informatie september 2012, 9, p. 13

Binnen onze gemeente wordt geleidelijk een brede organisatieverandering doorgevoerd. Deze verandering wordt in meerdere facetten opgedeeld en tevens in verschillende fasen ingevoerd. Onze bestuurder heeft met ons meerdere deeltrajecten afgesproken. Wij worden vooralsnog voldoende bij deze deelaspecten betrokken.

Momenteel is de bestuurder bezig met het inventariseren van verschillende opties voor nieuwe werkprocessen bij de gemeentelijke balie. Hij wil hier nog geen knoop over doorhakken, en zet nu bij de balie tijdelijk een proefimplementatie van een werkproces in. Onder het mom van ‘het betreft hier een pilot’ worden wij niet om advies gevraagd. Onze bestuurder stelt dat het vanwege de tijdelijkheid van de implementatie geen belangrijk besluit is en dat hij daarom nog geen advies hoeft te vragen.

Tevens geeft hij aan dat als de proef niet goed verloopt, er niet voor dit werkproces gekozen zal worden. Ondertussen gaat hij rustig door met de uitwerking van deze zogenaamde proefimplementatie. Wij twijfelen. Heeft de bestuurder hier alleen de zeggenschap over? Of is dit toch een onderwerp dat aan de ondernemingsraad ter advisering moet worden voorgelegd? Is er – met andere woorden – toch sprake van een belangrijk besluit in de zin van artikel 25 WOR?

Jullie bestuurder wil met betrekking tot de verandering van de manier van werken het adviesrecht van de or vermijden en stelt dat er géén sprake is van een belangrijk besluit. Daartoe gebruikt hij de tijdelijkheid van de implementatie als argument. Het is maar de vraag of hem dit gaat lukken. In de rechtspraak is namelijk bepaald dat de enkele omstandigheid dat een besluit – dat in principe op grond van artikel 25 WOR adviesplichtig is – een tijdelijk karakter heeft (met andere woorden, de gevolgen zijn waarschijnlijk nog om te keren) onvoldoende is om het te kunnen degraderen tot een onbelangrijk besluit. Ook een tijdelijke implementatie kan een belangrijk besluit zijn, en daarmee adviesplichtig!

Zo kan de voorgenomen tijdelijke implementatie van een nieuw werkproces een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming inhouden en daarom op grond van art. 25 lid 1 aanhef en onder g van de WOR adviesplichtig zijn. Dit kan samenhangen met het feit dat het om een nogal omvangrijk besluit gaat, bijvoorbeeld wat betreft het aantal betrokken medewerkers (hoeveel medewerkers van de balie zijn erbij betrokken en moeten ermee gaan werken?) en wat betreft het kwalitatieve belang ervan voor de gemeente. Alleen al vanwege die aspecten kan de tijdelijke implementatie van een werkproces worden beschouwd als een belangrijk besluit in de zin van artikel 25 WOR.

Let dus op: het enkele feit dat het besluit teruggedraaid zou kunnen worden als de uitvoering ervan op onoverkomelijke of ernstige bezwaren zou blijken te stuiten, is niet van doorslaggevende betekenis voor het begrip ‘belangrijk’. Als duidelijk is dat een besluit niet meer experimenteel is te noemen omdat het daarvoor te diep ingrijpt in de organisatie van de onderneming en er zowel relatief als absoluut gezien te veel werknemers bij betrokken zijn, is er sprake van een belangrijk besluit.

Denk ook eens na over de rol van de or als er na het experiment alsnog advies wordt gevraagd over de definitieve invoering. Je kunt twijfelen aan de rol die de or nog kan spelen als wordt besloten tot definitieve besluitvorming na de experimentele fase.

Het is in sommige gevallen maar de vraag of de or nog op een dusdanig tijdstip bij de ‘definitieve’ besluitvorming kan worden betrokken, dat gezegd kan worden dat zijn advies van wezenlijke invloed kan zijn op een alsdan te nemen besluit.

Gabi Stouthart

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen