HomeActueelPublicatiesPublicatie advies

Publicatie advies

Geplaatst in
OR Magazine (rubriek #Durftevragen) februari 2021, p. 30.

In onze onderneming is gereorganiseerd, met vijftig gedwongen ontslagen. De or heeft, na een zorgvuldig adviestraject, positief geadviseerd, o.a. wegens een goed sociaal plan met de vakbonden. Boventallige collega’s vroegen of de or het advies wil publiceren. Onze bestuurder wil dit niet, vanwege gevoelige informatie die met de or is gedeeld. Moeten we de stukken met de achterban delen en op intranet openbaar maken?

De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bepaalt niet dat adviezen van de or moeten worden gepubliceerd. Dit is anders voor de agenda van vergaderingen, verslagen van vergaderingen en het jaarverslag van de ondernemingsraad. Deze moeten op grond van artikel 14 WOR namelijk wel tijdig worden gepubliceerd aan de personen werkzaam in de onderneming. Het is dus niet verplicht dat een advies over een bepaald onderwerp wordt gepubliceerd.

Maar vanuit het oogpunt van transparantie en het contact met de achterban kan het toch verstandig zijn om dit wel te doen. Zeker bij adviestrajecten die een grote impact hebben op de onderneming en de collega’s. Door de publicatie van het advies kun je als or laten zien dat je een goed en weloverwogen advies hebt gegeven waarbij alle belangen zijn meegenomen.

Als uitgangspunt geldt dat indien de or zijn advies wenst te publiceren, dit ook mogelijk moet zijn. In sommige situaties is dit echter niet mogelijk, bijvoorbeeld wanneer je door de openbaarmaking van het advies informatie prijsgeeft die onder de geheimhoudingsverplichting valt. Het kan zijn dat in het advies zaken of bedrijfsgeheimen staan en in sommige gevallen heeft de bestuurder geheimhouding opgelegd. Het is altijd verstandig om kritisch te beoordelen of die geheimhouding na afloop van het adviestraject nog steeds redelijk is. Overleg hierover met de bestuurder. Als het vanwege de geheimhouding niet mogelijk is om het volledige advies te publiceren, dan kan de or ook ervoor kiezen om bijvoorbeeld een samenvatting te publiceren. Zo breng je de collega’s wel op de hoogte van het gegeven advies.

Het kan verstandig zijn om al tijdens het adviestraject afspraken te maken met de bestuurder over de manier waarop de collega’s kennis kunnen nemen van het advies. Zo voorkom je discussie hierover. In ieder geval moet de or goed nadenken over de manier waarop hij richting de achterban communiceert en is het slim om woorden zorgvuldig te kiezen. Een ‘positief advies’ over een grote reorganisatie zal wellicht bij de boventallige collega’s de wenkbrauwen doen fronsen. Je kunt ook volstaan met de inhoud van jullie advies en de overwegingen die daartoe hebben geleid.

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen