HomeActueelPublicatiesRedelijke termijn in tijden van Corona

Redelijke termijn in tijden van Corona

De OR moet tijdig advies worden gevraagd.  De OR moet binnen een redelijke termijn zijn advies uitbrengen.

Wat is een redelijke termijn in tijden van corona?

 

Antwoord

De Coronacrisis levert onzekere tijden op voor werkgevers. En daarmee ook voor de OR. Wellicht moet het bedrijf op korte termijn maatregelen nemen.   Denk bijvoorbeeld aan een reorganisatie. Of wellicht het aantrekken van een krediet. De bestuurder zal mogelijk snel advies willen. In artikel 25 WOR staan geen regels over de wijze en het tijdstip waarop de ondernemingsraad advies moet uitbrengen. Het enige voorschrift dat art. 25 WOR kent, is dat de ondernemingsraad advies uitbrengt nadat over de aangelegenheid tenminste éénmaal overleg is gevoerd.

In de wet staat dus geen termijn waarbinnen de ondernemingsraad moet adviseren. Alleen als er afspraken zijn gemaakt over het uitbrengen van advies binnen een bepaalde termijn, dan is die termijn wel bindend. Anders is de regel dat  de ondernemingsraad binnen een redelijke termijn advies moet uitbrengen. In uitzonderlijke gevallen kan het gaan om een paar dagen, maar meestal gaat het om een periode van 1 tot 2 maanden of om een langere periode.

In de adviesprocedure is het uitgangspunt dat beide partijen in het overleg zich tegenover elkaar redelijk en billijk gedragen.

Wat betekent dit in deze crisistijd?

De bestuurder zal moeten uitleggen waarom het noodzakelijk is dat de ondernemingsraad snel adviseert. Het is niet per definitie zo dat de Coronacrisis een korte of kortere adviestermijn rechtvaardigt. Is snelle besluitvorming noodzakelijk dan moet de OR ook snel reageren.

Als de OR voorzieningen nodig heeft, om zijn werk ook in tijden van de Coronacrisis goed te kunnen blijven doen, zal de bestuurder de OR daarin tegemoet dienen te komen. Denk bijvoorbeeld aan een technische mogelijkheid om samen te overleggen.

Blijf in overleg

Meer dan ooit is het echter van belang dat bestuurder en ondernemingsraad met elkaar in overleg blijven. Zo houdt je oog voor elkaars belangen en kun je daar rekening mee houden.

Klik hier voor onze andere vragen en antwoorden.

Deel dit artikel

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen