HomeActueelPublicatiesReorganisatie vanwege Coronacrisis. Mag dat?

Reorganisatie vanwege Coronacrisis. Mag dat?

Binnen ons bedrijf is als gevolg van de Coronacrisis fors minder werk. De directie wil nu een reorganisatie doorvoeren. Gedwongen ontslagen zijn onvermijdelijk De OR vraagt zich af of dit mag.

Vraag

Mag een bedrijf werknemers ontslaan als gevolg van de Coronacrisis? Waar moet de OR op letten bij zijn advies?

Antwoord

Een reorganisatie waarbij noodgedwongen ontslagen aan de orde zijn, valt meestal onder artikel 25 lid 1 van de WOR. De OR moet dus om advies worden gevraagd. Voor de OR is het van belang om bij zijn advisering een goede afweging tussen baten en lasten van het ontslaan van medewerkers te maken. Let daarbij in ieder geval op de volgende aspecten.

Spelregels bedrijfseconomisch ontslag

De werkgever kan wegens structurele werkvermindering een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. De ‘gewone’ spelregels bij bedrijfseconomisch ontslag gelden. De werkgever dient dus met financiële stukken en cijfers inzichtelijk te maken dat inderdaad sprake is van werkvermindering. Belangrijk is dat de prognose is dat er binnen een half jaar geen herstel  de situatie zal optreden. Ook zal werkgever het afspiegelingsbeginsel moeten hanteren. Is sprake van een ontslag van meer dan 20 mensen dan zullen ook de vakbonden geïnformeerd dienen te worden (Wet Melding Collectief Onslag).

Als de ontslagvergunning wordt verleend, kan de werkgever opzeggen. Daarbij is hij wel verplicht:

  • de opzegtermijn in acht te nemen; en
  • de transitievergoeding te betalen.

NOW en bedrijfseconomisch ontslag

Mogelijk is er een alternatief: de NOW. Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) kunnen ondernemers een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Dit kan als zij een omzetverlies verwachten van minimaal 20%. De tegemoetkoming geldt voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020. De regeling geldt voor drie maanden. De regeling kan nog één keer met drie maanden worden verlengd.

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen tijdens de subsidieperiode is uitdrukkelijk niet de bedoeling. De regeling is immers bedoeld om werkgelegenheidsverlies te voorkomen. Met het aanvragen van de NOW committeert de werkgever zich om geen ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV in te dienen. Doet hij dat wel dan zal leidt dit tot een substantiële verlaging van de subsidie.

Klik hier voor onze andere vragen en antwoorden.

Deel dit artikel

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen