HomeActueelPublicatiesReorganisatie zonder sociaal plan

Reorganisatie zonder sociaal plan

Geplaatst in
OR Informatie (jurisprudentie) april 2012, 4, p. 36-37

De gemeente Leeuwarden gaat het Werkplein reorganiseren als gevolg van bezuinigingen door de landelijke overheid. De or adviseert negatief met voorwaarden omdat de gevolgen voor het boventallige personeel onzeker zijn.

De personeelsomvang van het Werkplein zal met 38,5 fte worden teruggebracht in 2015. Echter, het met de vakbonden overeengekomen Sociaal Akkoord 2008-2012 loopt per 31 december 2012 af. Daarin is onder meer geregeld dat er geen gedwongen ontslagen zullen plaatsvinden. Op het moment dat het besluit uitgevoerd gaat worden is er nog geen nieuw sociaal akkoord en zijn de onderhandelingen daarover met de vakbonden nog bezig. Voor het boventallig personeel zijn de gevolgen dus onduidelijk. Voor de or is dit reden om in beroep te gaan tegen het besluit.

Ondernemingskamer
De Ondernemingskamer constateert dat er nog geen duidelijke regeling is over de positie van boventalligen voor de periode na 1 januari 2013. Weliswaar heeft de gemeente aangevoerd te hebben toegezegd dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen zolang er wordt onderhandeld over een sociaal akkoord, maar dat maakt de positie van de boventallige medewerkers er niet duidelijker op. Het had op de weg van de gemeente gelegen deze onzekerheid weg te nemen. Zij had mogelijk in een eerder stadium een nieuw sociaal akkoord aan de orde kunnen stellen of een speciaal voor deze reorganisatie opgesteld sociaal plan kunnen opstellen.

Dat neemt echter niet weg dat de gemeente geconfronteerd wordt met ingrijpende bezuinigingen, waarop zij geen invloed kan uitoefenen. Het is aannemelijk dat voortvarende besluitvorming – gelet op de omvang van de inkrimping van het budget – thans noodzakelijk is. Het ontbreken van tijdige en voldoende inspanningen door de ondernemer met betrekking tot de (opvang van) de personele gevolgen wordt weliswaar niet gerechtvaardigd door deze omstandigheden, maar de Ondernemingskamer vindt dit van onvoldoende gewicht om te oordelen dat de gemeente op deze grond niet in redelijkheid tot het besluit heeft kunnen komen…

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen