HomeActueelPublicatiesRudi van der Stege: 25 jaar advocaat

Rudi van der Stege: 25 jaar advocaat

Uitgave ter ere van het 25-jarig jubileum van Rudi van der Stege bij Sprengers Advocaten

Aktie, 25 jaar advocaat in het stakingsrecht

25 jaar geleden is Rudi als advocaat in Utrecht bij ons kantoor begonnen. Een mooie periode, waar we graag even bij stil willen staan.

Het Advokatenkollektief, inmiddels Sprengers Advocaten geheten, heeft zich altijd met veel passie bezig gehouden met alle aspecten van het arbeidsrecht. Het individueel en collectief arbeidsrecht, ambtenarenrecht, medezeggenschapsrecht als ook sociaal zekerheidsrecht en ondernemingsrecht, voor zover arbeid gerelateerd, bijv. het enquêterecht. Als kantoor hebben we het idee dat we erin slagen dat enthousiasme nog steeds uit te stralen. Maar een kantoor straalt niet, dat doen de mensen die het vorm geven. De uitstraling van ons kantoor de afgelopen decennia is voor een belangrijk deel ook  bepaald door Rudi. Met niet aflatend enthousiasme en met de hem kenmerkende luchtigheid in communicatie en diepgang qua inhoud, oefent hij zijn vak uit.  Tot groot genoegen van zijn cliënten die met hem weglopen en tot plezier van zijn collega’s, voor wie het prettig met hem samenwerken is.

Zijn activiteiten bestrijken het gehele gebied van het arbeidsrecht. Maar er zijn een aantal onderdelen waar hij in het bijzonder zijn sporen in heeft verdiend. Allereerst het medezeggenschapsrecht. Dat vormt een groot deel van zijn werk. Met juridische grondigheid, strategische handigheid en de nodige creativiteit weet hij op dat terrein successen te boeken.

Het pensioenrecht is een onderdeel van het arbeidsrecht dat ook zijn bijzondere aandacht heeft. Een combinatie van veel kennis van dit soms ingewikkelde rechtsterrein tezamen met grote vasthoudendheid , hebben voor mooie resultaten voor zijn cliënten gezorgd.

Het collectief arbeidsrecht, de cao-geschillen en stakingsgeschillen, zijn voor hem de kers op de appelmoes. Het werken met vakbondsbestuurders, (kader)leden en de (beleids)juristen van de vakbonden geeft hem veel voldoening. Veel aandacht heeft de procedure gekregen die Rudi heeft gevoerd over overgang  van onderneming van het kantinepersoneel van Heineken, dat over was gegaan naar Albron. Tegen de tot dan toe meest aangehangen opvatting in de juridische literatuur in,  werd beslist dat ook bij detachering van personeel vanuit een personeel BV de regels van overgang van onderneming in acht moeten worden genomen. Hetgeen betekende dat het personeel aanspraak kon maken op behoud van de arbeidsvoorwaarden op grond van de gunstigere Heineken-regelingen.

Het rechtsgebied bij uitstek dat de interesse van Rudi heeft is het collectief actierecht, het stakingsrecht. In Nederland niet bij wet geregeld, maar met als basis het Europees Sociaal Handvest, vormgegeven door rechterlijke uitspraken. Uitspraken in kort geding procedures, die als kenmerk hebben dat de vakbonden altijd binnen een  heel korte termijn hun  standpunt aan de rechter moeten kenbaar maken op het verzoek van de werkgever (of een derde partij) om de (aangekondigde)  actie te verbieden. Weinig voorbereidingstijd, grote belangen en vaak veel aandacht vanuit de werknemers die actie willen gaan voeren en de publiciteit. Rudi is dé advocaat in Nederland die de afgelopen decennia het meest is opgetreden voor vakbonden in stakings- kort gedingprocedures. Zijn  inhoudelijke kennis kon hij op dat terrein goed combineren met zijn improvisatievermogen.

Daarom hebben we besloten zijn jubileum op te sieren met een boek.

Aktie, 25 jaar advocaat in het stakingsrecht”

De bundel ‘Aktie, 25 jaar advocaat in het stakingsrecht’ bestaat uit drie delen. Als eerste aandacht voor de rol van advocaten en rechters bij collectieve acties. Aandacht wordt zowel besteed aan de inhoudelijke kant van de rechtsontwikkeling als aan het handwerk. De journalist Bernard van Lammeren heeft hierover gesproken met allerlei betrokkenen uit de praktijk en ook met Rudi, zonder dat hij wist dat het om een bijdrage ging aan een boek ter ere van hem.

Het tweede deel is een juridische analyse van de betekenis en ontwikkelingen van de jurisprudentie op het terrein van het collectief actierecht. De recente HR-jurisprudentie inzake Amsta, als ook de ontwikkelingen sindsdien, krijgen daarin aandacht. Enkele zaken waar Rudi bij betrokken is geweest dienen als voorbeeld om de ontwikkeling in de rechtspraak te illustreren of te duiden. De wetenschapper Teun Jaspers, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, neem dit zijn rekening.

Het derde deel bestaat uit een overzicht van de procedures op het terrein van het collectief actierecht waarin Rudi als advocaat betrokken is geweest. Enkele uitspraken,  die in dit boek aandacht hebben gekregen, worden daarna nog integraal opgenomen.

We willen met dit boek onze waardering voor onze collega Rudi op gepaste wijze onderstrepen. Het belang van het collectief actierecht en de rol van advocaten en rechters daarbij wordt van verschillende kanten belicht. We hopen dat het voor de lezer een boeiende (inside) blik geeft op dit bijzonder terrein van het arbeidsrecht.

Namens alle collega’s van Sprengers Advocaten,

Loe Sprengers

Download: Aktie, 25 jaar advocaat in het stakingsrecht

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen