HomeActueelPublicatiesVan vast naar tijdelijk personeel

Van vast naar tijdelijk personeel

Geplaatst in
Actuele jurisprudentie in: OR Informatie jan/febr 2011, 2, p. 42-43

Het Internationaal Danstheater schrapt driekwart van de vaste banen en gaat voornamelijk met tijdelijk personeel werken. Op het moment van het besluit is er nog geen sociaal plan. De or stapt daarom naar de ondernemingskamer.

Het internationaal danstheater (IDT) is voor het merendeel van subsidie afhankelijk. Het fonds voor podiumkunsten heeft in 2008 bij de subsidieverlening voor de jaren 2011 en 2012 bedongen dat het IDT een goedgekeurde begroting en beleidsplan indient.. Het IDT had in 2009 meer dan tweehonderdduizend euro tekort en ook voor 2010 wordt een tekort voorzien. De ondernemer stelt een blauwdruk op die de goedkeuring krijgt van het fonds. Dit komt erop neer dat de 41 fte er 10 vervuld blijven worden met vast personeel en dat de overige personeelsleden ontslagen zullen worden. Per productie zal voortaan worden bekeken welk personeel nodig is en die zullen een tijdelijk arbeidscontract krijgen. Op het moment van het besluit is er nog geen sociaal plan. Tijdens de zitting bij de Ondernemingskamer (OK) ligt er een voorstel met een vergoedingsfactor van 0,25 maandsalaris. De leden van FNV KIEM wijzen dit af.

Ondernemingskamer
De OK onderschrijft het bezwaar van de or dat de continuïteit van IDT ernstig in gevaar komt niet. Met het creëren van de functies artistiek logistiek coördinator en artistiek intendant wordt de artistieke continuïteit voldoende geborgd. De OK wijst de bezwaren mede af omdat hij aanneemt dat het fonds in dit besluit geen aanleiding zal zien de subsidiëring vanaf 2012 te continueren.
De juridische en praktische bezwaren van de or tegen het besluit worden ook afgewezen. Hoewel niet helemaal conform de spelregels van het afspiegelingsbesluit wordt gehandeld gaat de OK er vanuit dat het besluit rechtens uitvoerbaar zal zijn.
Ook het feit dat na elke productie de dansers mogelijk niet meer beschikbaar zijn voor het IDT wordt niet als onoverkomelijk bezwaar gezien, omdat de ondernemer aangeeft dat hij in ruim voldoende mate wordt benaderd door dansers die voor IDT willen werken. Ten aanzien van de sociale gevolgen oordeelt de OK dat het sociaal plan dat bij de mondelinge behandeling wel bekend was, niet als kennelijk onredelijk kan worden beschouwd gezien de zeer slechte situatie waarin IDT verkeert. De ondernemer heeft het alternatief dat de or voldoende weerlegt.

Commentaar
Deze zaak heeft betrekking op een vergaand besluit: het veranderen van een onderneming met vast personeel in een onderneming die voor driekwart uit tijdelijk personeel gaat bestaan. De bezwaren van or worden door de OK allemaal verworpen. Het feit dat het alternatief van de or niet haalbaar wordt beschouwd door de ondernemer en de OK speelt hierbij een belangrijke rol. De toetsing van het sociaal plan, zowel wat de gevolgde procedure als de inhoud ervan, vindt op marginale wijze plaats. Hierdoor blijft het te veel gissen waarom de karige vergoeding, het niet bereiken van een akkoord met de vakbond en het niet voorhanden zijn van het (concept) sociaal plan op moment van advisering door de or toch door beugel kunnen. De OK maakt zich hier wel erg makkelijk van af, juist nu deze uitspraak maar voor een deel in lijn is met de eerdere rechtspraak.
Loe Sprengers
Advocaat en hoogleraar Universiteit Leiden
Ondernemingskamer 9 november 2010, LJN: BO3380

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen