HomeActueelPublicatiesVervanging

Vervanging

Geplaatst in
OR Magazine (rubriek #Durftevragen)
november 2021, p. 30.

Onze ondernemingsraad bestaat uit zeven leden. Een van de OR-leden is sinds enkele maanden ziek en naar verwachting gaat dit nog een tijd duren. Blijft onze collega lid van de ondernemingsraad, ook als hij langdurig afwezig is? En kunnen wij vervanging voor hem regelen?

Helaas, ook OR-leden kunnen ziek worden. Dit op zichzelf is uiteraard al vervelend, maar het stelt ook de OR voor wat uitdagingen. Het OR-werk zal onder een kleinere groep verdeeld moeten worden, waardevolle input van de zieke collega wordt gemist en wellicht voelt een deel van de achterban zich niet of onvoldoende vertegenwoordigd. Langdurige afwezigheid in verband met bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap leidt niet automatisch tot een einde van het OR-lidmaatschap. Hierdoor ontstaat feitelijk een lege plek aan de OR-tafel, die in principe niet wordt ingevuld.

De WOR biedt de mogelijkheid om een plaatsvervanger te benoemen, maar dan moet deze mogelijkheid wel in het reglement zijn opgenomen. Artikel 6 van de WOR bepaalt namelijk dat de OR met toestemming van de ondernemer in zijn reglement kan bepalen, dat voor één of meer leden van de OR een plaatsvervanger wordt gekozen. Een plaatsvervangend OR-lid heeft dezelfde rechten en verplichtingen als het lid dat hij vervangt. Indien je als OR te maken krijgt met een langdurig afwezige collega, bijvoorbeeld in het geval van ziekte, check dan of in het reglement een dergelijke bepaling is opgenomen.

Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je hier op verschillende manieren mee omgaan. In de eerste plaats kun je uiteraard gewoon accepteren dat het zo is. Relevant om te weten is, dat ziekte er niet automatisch toe leidt dat een OR-lid zijn OR-werkzaamheden niet mag of kan uitoefenen. Het kan zijn dat een OR-lid ziek is voor zijn eigen werk, maar wel in staat is om OR-werkzaamheden uit te voeren. Wanneer de OR input mist vanwege de afwezigheid van het betreffende OR-lid, kan een collega worden gevraagd om als deskundige informatie te verstrekken. Grotere ondernemingsraden kunnen hiermee vaak uit de voeten.
In de tweede plaats kan overleg met het betreffende OR-lid ertoe leiden, dat het OR-lid zelf zijn zetel opgeeft. Het zieke OR-lid moet wel zelf (zonder druk) die conclusie trekken; de ziekte en re-integratie is mogelijk al ingrijpend genoeg.
In de derde plaats kan het reglement tussentijds worden gewijzigd en alsnog voorzien worden in een plaatsvervangersregeling. De wijziging dient dan uiteraard wel te geschieden in overleg met de bestuurder en conform de procedure die hiervoor in het reglement staat opgenomen. Dit soort situaties wil je liever van tevoren goed geregeld hebben. Mocht je als OR het opnemen van een plaatsvervangersregeling nuttig vinden, regel dit dan bij het vaststellen van het reglement.

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen