HomeActueelPublicatiesWij gaan verhuizen, wat kan de or doen?

Wij gaan verhuizen, wat kan de or doen?

Geplaatst in
OR informatie (rubriek Gabi geeft antwoord) oktober 2014. nr 10 pag. 19

Wij zijn de ondernemingsraad van een onderzoeks- en documentatiecentrum van een van de faculteiten van de Rijksuniversiteit van Groningen (RUG). De huisvesting het onderzoeks- en documentatiecentrum bestaat uit twee gebouwen. Het ene is een kantoorgebouw, waarin onder ander het documentatiecentrum is ondergebracht en de kantoormedewerkers. In het andere, naastgelegen gebouw is een werkplaats gevestigd. De medewerkers lopen gedurende een werkdag geregeld heen en weer tussen de twee gebouwen. De RUG is eigenaar van deze gebouwen en heeft bij e-mail aangegeven dat het gebouw niet aan de brandveiligheidseisen voldoet en welke maatregelen er moeten worden getroffen om dit probleem op te lossen. Daarbij stelt de universiteit dat, omdat de kosten daarvan op € 200.000,- worden geraamd, verhuizen naar een ander pand een meer realistische optie is. Wij zijn hierover om advies gevraagd. Daarbij is nog meegedeeld dat het gezien de veiligheidssituatie ongewenst is dat de medewerkers langer dan nodig in het pand blijven. Gezien de urgentie zijn wij verzocht binnen twee weken te adviseren. Wij vonden echter dat wij niet over voldoende informatie beschikten om over het voorgenomen besluit van gedachten te kunnen wisselen. Wij hebben de bestuurder om aanvullende informatie verzocht. Voordat wij deze informatie ontvingen en konden adviseren, heeft de RUG de medewerkers meegedeeld dat zij per direct zouden verhuizen naar het zgn. Groene gebouw, op 5 km afstand van de werkplaats. Dit is inmiddels gebeurd. Wat kunnen wij doen?

Jullie moeten je in ieder geval richting bestuurder op het standpunt stellen dat er een besluit tot verhuizing is genomen én uitgevoerd zonder dat jullie daarover hebben kunnen adviseren. Met andere woorden, het adviestraject conform artikel 25 lid 1 sub f van de WOR is niet afgerond. Jullie kunnen (alleen al) gelet hierop je op het standpunt stellen dat de universiteit het besluit tot verhuizing bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid heeft kunnen nemen. Hiermee kunnen jullie je tot de Ondernemingskamer wenden, en daarbij ook – bij wijze van voorlopige voorziening – vorderen dat alle medewerkers op zo kort mogelijke termijn zullen terugkeren naar de gebouwen. De verzochte (voorlopige) voorzieningen kunnen de Rijksuniversiteit Groningen wellicht ertoe bewegen de verhuizing ongedaan te maken. Wat wel lastig is is het feit dat het verlaten gebouw niet brandveilig is. Daar zal dan wel eerst iets aan gedaan moeten worden.

De afstand tussen beide locaties is sinds de verhuizing circa 5 km. Onze medewerkers moeten nu erg vaak heen en weer, dat vergt veel werktijd. Tijd die de medewerkers liever nuttiger besteden. Wij zien het probleem zeker, maar is dit wel een voldoende belang voor ons om door te zetten?

Het is helder dat het wetenschappelijk personeel er belang bij heeft dat de medewerkers voortdurend en zonder belemmering toegang tot het gebouw van de werkplaats hebben. De omstandigheid dat de werkplaats nu op 5 km afstand ligt is zeker een belemmering. Maar ook is helder dat het uit oogpunt van brandveiligheid nodig is de nodige voorzieningen te treffen aan het onderzoeks- en documentatiecentrum voordat de medewerkers daar kunnen terugkeren.
Bij deze stand van zaken zal ook de rechter de Rijksuniversiteit Groningen niet zonder meer verplichten tot (onmiddellijk) ongedaan making van de verhuizing. Het ligt voor de hand om als or en bestuurder te gaan bekijken of er een definitief verhuisplan komt voor beide gebouwen, dan wel of er kosten zullen worden gemaakt voor de renovatie van het onderzoeks- en documentatiecentrum. Dan kunnen beiden alternatieven worden afgewogen en kunnen jullie over dit verhuis- dan wel renovatieplan adviseren.

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen