HomeActueelUitsprakenBij extra bevoegdheid staat beroepsgang niet open als aangelegenheid onder primaat van de politiek valt

Bij extra bevoegdheid staat beroepsgang niet open als aangelegenheid onder primaat van de politiek valt

De OR Maastricht heeft in het kader van het adviestraject over de vorming van een shared service centrum met de ondernemer afgesproken dat er een go-no-go-advies gevraagd zal worden op een later moment als het businessplan voor handen is. N.a.v de adviesaanvraag over de overheveling van de inkoopafdeling naar het SSC brengt de OR een no-go-advies uit, waarna de ondernemer toch overgaat tot het nemen van het besluit. De OR gaat hier tegen in beroep bij de Ondernemingskamer.

De Ondernemingskamer oordeelt dat het aan de OR toegekende adviesrecht niet impliceert dat de OR bevoegd is beroep in te stellen tegen het besluit dat ertoe strekt ondanks het negatieve advies door te gaan met het SSC. Het staat publiekrechtelijke lichamen vrij om, zoals hier ook het geval is geweest, vroegtijdig ondernemingsraden te betrekken in het proces van raadpleging en zij kunnen ook extra adviesbevoegdheden aan de ondernemingsraad toekennen, maar de ondernemingsraad kan tegen het alsdan te nemen politieke besluit geen beroep instellen bij de Ondernemingskamer. Dat valt onder het primaat van de politiek.

Lees hier de gehele uitspraak

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Laat ons u bellen