HomeActueelUitsprakenSTADSREGIO ROTTERDAM/STADSGEWEST HAAGLANDEN

STADSREGIO ROTTERDAM/STADSGEWEST HAAGLANDEN

In beginsel zijn de aangekondigde acties rechtmatig, omdat ze onder het bereik van artikel 6 lid 4 ESH vallen. Voorts is voldoende annemelijk dat de acties tijdig en deugdelijk zijn aangekondigd, zodat wat dat betreft aan de spelregels is voldaan. Voor wat betreft de openbare orde hebben de bonden voldoende maatregelen getroffen. Aangenomen wordt dat sprake is van een zwaarwegend belang, de precieze invulling van de actie is aan de bonden.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2011:BP7407

Deel dit artikel

Besproken rechtsgebieden

Lees meer over de auteurs

Loe Sprengers

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen