HomeActueelPublicatiesAanvraag NOW door werkgever. Wat is de rol van de medezeggenschap?

Aanvraag NOW door werkgever. Wat is de rol van de medezeggenschap?

Afgelopen dinsdag 31 maart is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (beter bekend als ‘NOW’) bekend gemaakt. Naar verwachting kunnen werkgevers vanaf 6 april deze aanvraag voor tegemoetkoming in de loonkosten indienen bij het UWV.

Wat is de rol van de medezeggenschap bij de aanvraag NOW?

Onder het kopje ‘Verplichtingen’ staat dat de werkgever verplicht is de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging te informeren over de subsidieverlening (artikel 13). Is er geen OR of PVT ingesteld, dan dient de werkgever de werknemers te informeren over de subsidieverlening. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie controleert het UWV of de werkgever aan deze informatieverplichting heeft voldaan.

Opvallend is dat de NOW niets zegt over de rol van de medezeggenschap bij de subsidieaanvraag. De WOR kent immers veel informatieverplichtingen voor de OR. Deze zijn erop gericht dat de ondernemer de medezeggenschap op een vroeg moment actief informeert. Denk hierbij aan de verplichting van de ondernemer om ten minste twee keer per jaar de gang van zaken in de onderneming te bespreken, waarbij mededeling wordt gedaan van advies- of instemmingsplichtige aangelegenheden die de ondernemer in voorbereiding heeft (artikel 24 lid 1 WOR). De WOR wijdt zelfs een heel hoofdstuk aan het informatierecht, hoofdstuk IV-B.

De WOR kent de medezeggenschap ook een informatierecht ‘op verzoek’ toe. Op verzoek van de ondernemingsraad moet de ondernemer alle informatie geven die de raad redelijkerwijs nodig vindt voor het vervullen van zijn taak (artikel 31 WOR).

Een OR of PVT kan dan ook met gebruikmaking van dit informatierecht verzoeken om te worden geïnformeerd over de aanvraag van de NOW. Verder blijft het juist in deze tijden belangrijk dat bestuurder en de medezeggenschap in overleg blijven, om zo oog te houden voor de belangen van de onderneming, personeel en overige stakeholders.

Klik hier voor onze andere vragen en antwoorden.

 

Deel dit artikel

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen