HomeActueelPublicatiesHeeft de NOW gevolgen voor de WW?

Heeft de NOW gevolgen voor de WW?

Werkgevers die als gevolg van de Coronacrisis te maken hebben met omzetverlies kunnen een beroep doen op tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Heeft het gebruik maken van de NOW gevolgen voor een eventuele latere WW-uitkering?

Antwoord

Als een werkgever gebruik maakt van de NOW, heeft dit geen gevolgen voor de WW-uitkering. Hierin verschilt NOW van de regeling werktijdverkorting (WTV). De WTV is nu ingetrokken.

De regeling WTV

Werkgevers hoefden over het deel waarover werktijdverkorting was toegekend geen loon door te betalen. In plaats daarvan kwam het recht op een (gedeeltelijke) WW-uitkering.

Nadeel van de WTV voor werknemers:

  • een lager inkomen
  • WW-rechten werden (deels) opsoupeerden.

De WVT gold niet voor veel flexibele contracten, zoals oproepcontracten of uitzendcontracten.

De regeling NOW

Werkgevers die als gevolg van de Coronacrisis vanaf 1 maart 2020 omzetverlies hebben, kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Deze loonkostensubsidie kan oplopen tot maximaal 90% van de loonkosten. De NOW geldt ook voor flexibele contracten. Aanvragen kunnen worden ingediend bij het UWV.

Voordeel van de NOW voor werknemers:

  • recht op doorbetaling volledige loon
  • WW-rechten worden niet opgesoupeerd
  • opbouw WW-rechten loopt door, zowel in hoogte als in duur.

Ook voor werkgever heeft NOW voordelen. Zo is de toekenning sneller en betaling vindt vooraf (op voorschotbasis) en niet achteraf plaats. Ook zijn en de vergoedingen in de regel hoger. Zeker in geval de gehele omzet is weggevallen. Voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de NOW is wel dat er gedurende subsidieperiode ontslag vanwege bedrijfseconomische ontslagen niet is toegestaan.

NOW aanvragen

Op dit moment kunnen nog geen aanvragen worden ingediend. Ook de exacte inhoud van de regeling is nog niet bekend. Volgende week wordt waarschijnlijk de inhoud van de regeling bekend. Het ziet er naar uit dat werkgevers vanaf 6 april 2020 aanvragen kunnen indienen.

Volgende week bespreken wij wat de rol van de OR is bij deze aanvragen.

Klik hier voor onze andere vragen en antwoorden.

Deel dit artikel

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen