HomeActueelPublicatiesKan ik mijn vastgestelde vakantie intrekken?

Kan ik mijn vastgestelde vakantie intrekken?

Ik zou in de meivakantie naar Griekenland gaan. Dit is nu niet mogelijk. Kan ik nu tegen mijn werkgever zeggen dat ik geen vakantiedagen meer wil opnemen?

Ondernemingsraden krijgen momenteel veel vragen van hun collega’s. Bijvoorbeeld over vakantiedagen.

Veel werknemers willen in verband met de Corona-crisis hun vastgestelde vakantie intrekken. Dat begrijpt iedereen, maar kan dat zomaar?

Wat staat er in de wet?

In de wet staat niets over de intrekking van een vastgestelde vakantie. Wel staan er regels over het vaststellen van vakantie: de werkgever stelt de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer. Dit is alleen anders als er “gewichtige redenen” zijn die zich daartegen verzetten. Hiervan is niet snel sprake. Ook mag de werkgever de vastgestelde vakantie wijzigen. Dit mag alleen als de werkgever hier heel goede redenen voor heeft en pas na overleg met de werknemer. Maar wat nu als de  werknémer de vakantie wil wijzigen, bijvoorbeeld vanwege de Corona-crisis?

Gewijzigde wens van de werknemer

Een werkgever zal normaal gesproken zijn werknemer kunnen houden  aan de vastgestelde vakantie. Tegelijk is het zo dat een werkgever en een werknemer zich tegenover elkaar als goed werkgever en werknemer moeten gedragen. Dit kan betekenen dat wanneer een werknemer het voorstel doet om zijn vakantie te annuleren, de werkgever hierop soms zal moeten ingaan. Of dit zo is, hangt af van de omstandigheden.

Een voorbeeld van een omstandigheid die van belang kan zijn is of er bij het vervallen van de vakantie nog wel werkzaamheden zijn voor de betreffende werknemer. Het kan zo zijn dat er al andere personen zijn ingeroosterd. Een ander voorbeeld van een omstandigheid is de vraag of de vakantie nog wel op te nemen valt in de rest van het jaar. Als dit niet zo is, dan zal de werkgever niet snel hoeven meewerken aan een intrekking. Dit is ook zo als er voor de werkgever organisatorische problemen ontstaan. Het kan ook relevant zijn hoe lang de vakantie is. Een vakantie van een week is meestal een ander verhaal dan een vakantie van drie weken.

Wanneer een werkgever geen of nauwelijks last heeft  van een ingetrokken vakantieperiode, dan zal de werkgever in moeten gaan op het voorstel van een werknemer om de vakantie te verplaatsen. Is dit wel zo, dan zullen de  belangen van werknemer en werkgever tegen elkaar af moeten worden gewogen. Een zwart-wit antwoord op de vraag of een werkgever moet ingaan op het verzoek van de werknemer om zijn geplande vakantie in te trekken is daarom helaas niet mogelijk. Maar met wat begrip over en weer, moeten werkgever en werknemer er toch wel uit kunnen komen.

De rol van de ondernemingsraad

Op dit moment hebben werkgevers en werknemers veel overleg over het intrekken van geplande vakanties. Alle varianten komen aan de orde. In het ene bedrijf kunnen werknemers helemaal niet hun vakantie intrekken, in andere bedrijven soms weer wel. Ook zijn er tussenvarianten, waarbij werkgever en werknemer de “schade” delen. De werknemer levert dan bijvoorbeeld de helft van de ingeplande dagen in.

Soms heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Als de ondernemer over gaat tot het vaststellen van de regeling over bijvoorbeeld het annuleren van de vakantie dan zou dit onder het instemmingsrecht kunnen vallen. Bij de beoordeling van de vraag of de reactie van een werkgever op het verzoek van een werknemer zijn vakantie te wijzigen redelijk is, zal het standpunt van een ondernemingsraad en/of vakvereniging ook een rol spelen. Het is dus belangrijk om als ondernemingsraad over dit onderwerp een genuanceerd en afgewogen standpunt in te nemen. De ondernemingsraad let daarbij op zowel de belangen van de werknemers als die van de onderneming.

Klik hier voor onze andere vragen en antwoorden.

 

Deel dit artikel

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen