HomeActueelPublicatiesOnze werkgever vraagt toch ontslag aan tijdens de NOW-periode. Hoe hoog is de boete?

Onze werkgever vraagt toch ontslag aan tijdens de NOW-periode. Hoe hoog is de boete?

Antwoord:

Het kabinet heeft een aantal noodmaatregelen in het leven geroepen om de werkgelegenheid tijdens de corona-crisis te behouden. Een van de maatregelen betreft de NOW, de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid. Wij bespraken deze regeling al in onze vorige blogs.

Een van de voorwaarden is dat de werkgever in de subsidieperiode geen ontslagvergunning aanvraagt bij het UWV op bedrijfseconomische gronden. Wanneer de werkgever deze verplichting niet nakomt dan zal UWV deontslagaanvraag wel in behandeling nemen en daarop beslissen. Het UWV zal de werkgever wel wijzen op mogelijke nadelige consequenties voor de NOW. Een werkgever krijgt dan 5 dagen de tijd om de ontslagaanvraag in te trekken.

Bedrijfseconomisch ontslag met toestemming van het UWV is dus niet onmogelijk. Het niet nakomen van de verplichting heeft wel gevolgen voor de hoogte van de subsidie, aangezien er een bedrag in mindering wordt gebracht. Deze korting geldt niet als het dienstverband op andere gronden dan bedrijfseconomische redenen eindigt.

Hoe bereken je dit bedrag?

  1. Je neemt het SV-loon over de maand januari van de werknemer voor wie ontslag wegens bedrijfseconomische redenen is aangevraagd.
  2. Je vermeerdert dit met 50%.
  3. Dit bedrag vermenigvuldig je met drie (aangezien de subsidie betrekking heeft op drie maanden).
  4. Je vermenigvuldigt dit bedrag weer met de opslag van 30%.
  5. Dit bedrag vermenigvuldig je ten slotte met 0,9 (percentage van de subsidieverlening).

Het UWV brengt dit bedrag in mindering op de loonkostensubsidie.

Voorbeeld

Voor een werknemer met een salaris van €2.500,- in de maand januari betekent dit een vermindering van de subsidie van €2.500,- x 1,5 x 3 x 1,3 x 0,9 = €13.162,50.

Let op!

De werkgever moet deze boete óók betalen als het UWV de ontslagvergunning niet verleend of wanneer de werkgever de ontslagaanvraag te laat heeft ingetrokken!

Ontslag met wederzijds goedvinden

In de regeling is niets opgenomen over een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Dit gaat via een beëindigingsovereenkomst (vso). Sommige werkgevers  zullen mogelijk via deze weg proberen afscheid te nemen van werknemers. Werkgevers hebben echter de verplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Als de loonsom  lager komt te liggen, dan heeft dit wel gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Het leidt echter niet tot tot de “strafkorting” zoals hiervoor omschreven. Dit zal er toe leiden dat de einddatum op zijn vroegst 1 juni a.s. zal zijn.

Klik hier voor onze andere vragen en antwoorden

Deel dit artikel

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen