HomeActueelPublicatiesOR-verkiezingen in tijden van Corona

OR-verkiezingen in tijden van Corona

Vraag

Mag een ondernemingsraad de verkiezingen opschorten of uitstellen vanwege de Coronamaatregelen?

Antwoord

De WOR geeft geen antwoord op deze vraag.

Opschorten of uitstellen van verkiezingen betekent dat na afloop van de zittingstermijn van de zittende OR-leden er geen rechtsgeldig verkozen OR meer is. De zittingstermijn loopt van rechtswege af.

Zonder ondernemingsraad kan een bestuurder geen besluiten ter advisering of ter instemming aan de OR voorleggen.Terwijl juist vanwege de Coronacrisis belangrijke adviesaanvragen en instemmingsverzoeken aan de orde kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan gewijzigde roosters/werktijdregelingen. Ondernemer en medewerkers hebben dus belang bij het voorkomen van medezeggenschap vacuüm.

Zorg dus dat in deze periode sprake is van een OR die – ondank dat hij niet rechtsgeldig verkozen is – voldoende legitimatie heeft.

Hoe dan?

  • Spreek samen met de bestuurder af dat de huidige OR-leden langer in functie blijven.
  • Van belang daarbij is dat de bestuurder de zittende OR ook na afloop van de zittingstermijn erkent als officiële overlegpartner en dat ook de OR-faciliteiten onverkort van kracht blijven.
  • Leg dit schriftelijk vast.
  • Communiceer dit duidelijk naar de de achterban en de vakbonden. Laat weten dat sprake is van overmacht. De verkiezingen zijn vanwege de beperkende maatregelen in verband met Corona niet op een goede en zorgvuldige manier te houden.
  • Bepaal zo snel mogelijk een nieuwe verkiezingsdatum.

Klik hier voor onze andere vragen en antwoorden.

Deel dit artikel

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen