HomeActueelPublicatiesVerplicht vakantiedagen opnemen. Wat is de rol van de ondernemingsraad?

Verplicht vakantiedagen opnemen. Wat is de rol van de ondernemingsraad?

Vraag

Ons bedrijf heeft als gevolg van de Coronacrisis fors minder werk. Veel medewerkers zitten thuis. De werkgever wil ons nu gaan verplichten een aantal vakantiedagen op te nemen. Mag dat zomaar? Wat is de rol van de ondernemingsraad?

 

Antwoord

Voor het verplicht op moeten nemen van vrije dagen heeft de werkgever de instemming van de ondernemingsraad nodig. Dit geldt ook voor het aanwijzen van verplicht vrije dagen. Zie artikel 27 lid 1 onder b WOR.

Maar let op. Een eventuele instemming van de ondernemingsraad ten aanzien van een dergelijke vakantieregeling kan in strijd zijn met het arbeidsovereenkomstenrecht. En dan mag de werkgever de vakantiedagen toch niet afschrijven.

In het Burgerlijk Wetboek is namelijk bepaald dat de vakantie van een werknemer door de werkgever wordt vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer (artikel 7:638 lid 2 BW)

Hierop kunnen uitzonderingen worden gemaakt bij collectieve arbeidsovereenkomst of in de arbeidsovereenkomst:

  • in een cao staat bijvoorbeeld dat een bedrijf in een bepaalde periode gesloten is, de zogeheten bedrijfsvakantie;
  • in een cao staat ook wel eens dat de werkgever bijvoorbeeld drie vakantiedagen mag aanwijzen, nadat hiertoe overeenstemming is bereikt met de ondernemingsraad;
  • ook in een individuele arbeidsovereenkomst staan soms afwijkende afspraken .

Als deze uitzonderingen niet zijn gemaakt, dan kan de werkgever geen geldige afspraken met de ondernemingsraad maken over het verplicht opnemen van vakantie.  Het afschrijven van vakantiedagen van vakantiedagen in verband met de Corinacrisis kan dan alleen met toestemming van de individuele werknemer.

Ondernemingsraden doen er dus goed aan om na te kijken of in de cao of individuele arbeidsovereenkomsten afspraken zijn gemaakt, die het mogelijk maken om met instemming van de ondernemingsraad af te wijken van artikel 7:638 lid 2 BW.

Klik hier voor onze andere vragen en antwoorden.

Deel dit artikel

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen