HomeActueelPublicatiesWat kan de OR betekenen in deze coronatijden? Welke mogelijkheden biedt het initiatiefrecht?

Wat kan de OR betekenen in deze coronatijden? Welke mogelijkheden biedt het initiatiefrecht?

Als OR maken wij ons zorgen over het bedrijf. Wij hebben wel de nodige ideeën voor goede maatregelen. Welke rol kan de OR spelen?

Antwoord:

De OR is een belangrijke gesprekspartner

De coronacrisis raakt veel bedrijven en hun werknemers hard.  De overheid biedt een pakket aan noodmaatregelen aan, zoals de NOW en de mogelijkheid van uitstel van belastingbetalingen. Zie hiervoor onze eerdere blogs. Werkgevers vragen ook offers van hun werknemers. Hiervoor is meestal de instemming van werknemers nodig. Belangrijk is dat er binnen het bedrijf een goede samenwerking is en dat er draagvlak is en blijft voor de te nemen maatregelen. De OR kan hierin een belangrijke rol in vervullen. De OR is vaak als één van de eersten op de hoogte als er sprake is van onrust binnen de onderneming. Veel vragen van werknemers komen bij de OR terecht. Het mooiste is als de werkgever deze rol van de OR onderkent en de OR als belangrijke gesprekspartner ziet om eventuele knelpunten en ontwikkelingen te signaleren en samen op te lossen.

Initiatiefrecht van de OR

De OR kan hierin ook zelf het initiatief nemen. In artikel 23 lid 3 van de WOR is geregeld dat de OR zelf voorstellen  kan doen over “aangelegenheden die de onderneming betreft”. Het initiatiefrecht geeft de OR de mogelijkheid om knelpunten en mogelijke oplossingen aan te kaarten en bespreekbaar te maken.

De OR kan bijvoorbeeld voorstellen doen in het kader van de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Ook kan de OR voorstellen doen met het oog op het behoud van werkgelegenheid, zoals het aanvragen van de tegemoetkoming NOW.

Actief informatierecht van de OR

Artikel 31 lid 1 WOR geeft de OR een actief informatierecht. De OR heeft het recht om inlichtingen en gegevens op te vragen die hij nodig heeft in verband met  de voorbereiding van het initiatiefvoorstel. De OR moet het initiatiefvoorstel vervolgens schriftelijk en voorzien van een toelichting aan de ondernemer voorleggen.

De ondernemer moet schriftelijk en gemotiveerd ingaan op het voorstel van de OR

De wet schrijft voor dat het initiatiefvoorstel van de OR besproken wordt in een overlegvergadering. Het initiatiefrecht biedt de OR dus een goede gelegenheid om aan tafel met de ondernemer te komen om de gesignaleerde knelpunten en de te nemen maatregelen te bespreken. In dit overleg kunnen ondernemer en OR bijvoorbeeld afspraken maken over op welke wijze de ondernemer de OR in het vervolg betrekt bij het nemen van de diverse corona-maatregelen. Na de overlegvergadering moet de ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk en gemotiveerd aan de OR meedelen in hoeverre hij het voorstel van de OR overneemt.

Wanneer de ondernemer dit niet doet, dan heeft de OR de mogelijkheid de kantonrechter te vragen de ondernemer hiertoe te verplichten. Neemt de ondernemer wel schriftelijk en gemotiveerd een besluit en komt dit besluit niet (geheel) overeen met het initiatiefvoorstel van de OR, dan heeft de OR verder geen mogelijkheid van beroep.

Sommige adviseurs noemen het initiatiefrecht wel eens het mooiste recht van de OR. Maak er gebruik van!

Klik hier voor onze andere vragen en antwoorden

 

 

Deel dit artikel

Lees meer over de auteurs

Hebt u een vraag?

Neem contact met ons op of laat uw gegevens achter, zodat we u kunnen bellen.

Laat ons u bellen